سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1399/09/04         ساعت 13:55:51     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص ثبت تارخ تولد نوزادان در 99/9/9 گفت: ثبت احوال محدودیتی برای ثبت این وقایع ندارد، لذا اگر نوزادی در تاریخ 5 و یا  6 آذر متولد شود والدین وی می توانند در تاریخ 9 آذر ماه به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند و با تاریخ صدور 99/9/9 شناسنامه دریافت کند.

سیف اله ابوترابی با اشاره به برنامه ریزی و پیشگیری معاونت درمان وزارت بهداشت از زایمان زود راس و سلامت نوزادان گفت: سلامت فرزندان بایستی مهم تر از تاریخ 99/9/9  باشد  و پاره ای از اقدامات ناخواسته چه بسا باعث آسیب دیدن نوزاد شود . 

وی افزود: در سالهای گذشته نیز تاریخ های 98/8/8 ، 97/7/7 و 96/6/6 مطرح بوده که با بررسی های انجام شده خیلی تفاوتی بین آمارهای روز ماقبل و مابعد آنها مشاهده نشده است .

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: ثبت احوال هیچ محدودیتی برای ثبت 99/9/9 با گواهی اخذ شده از بیمارستان ندارد و بر اساس قانون والدین تا 15 روز بعد از تولد فرزند می توانند جهت دریافت شناسنامه به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.