سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/03/19         ساعت 21:41:55     گروه خبری ستادی

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، طی حکمی از سوی رییس سازمان ثبت احوال کشور مرزبان رجب نژاد به عنوان مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منصوب شد.

 رییس سازمان در این حکم با تاکید بر به روزآوری نظام یکپارچه منابع انسانی و پشتیبانی در مجموعه سازمان با رویکرد خدمت رسانی به کارکنان پر تلاش به عنوان مهمترین ثروت سازمان ، با حفظ شاًن ، منزلت و کرامت انسانی آنان در دوران خدمت و پس از آن در سطح کشور، بهره گیری از همکاران متعهد، متخصص ، منضبط، خیرخواه و کریم و اجرای ضوابط و مقررات مربوط و حذف بوروکراسی زاید با رویکرد حل مشکلات و رفع موانع و تسریع در انجام امور قانونی کارکنان سازمان درسطح کشور را خواستار شد.

حمید درخشان نیا همچنین، استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های سازمان برای ارتقا، ارائه خدمات اداری و پشتیبانی با هماهنگی و استفاده از قابلیتهای سایر حوزه ها، حفظ کامل حقوق اداری و استخدامی کارکنان و شفافیت در اجرای ضوابط و مقررات با رعایت کامل اصل عدالت اداری و پرهیز از تبعیض و اعمال سلایق شخصی در امور و برنامه ریزی در جهت مصرف بهینه منابع ، پرهیز از اسراف، تبعیض، تجمل گرایی ، تنگ نظری و نگرشهای سلیقه ای را از وظایف مدیرکل جدید عنوان کرد.

وی در این حکم از دیگر وظایف مدیرکل جدید را توجه به مسایل رفاهی، معیشتی، تامین بهداشت و سلامت جسمی و روحی کارکنان و خانواده تحت پوشش آنان، نظارت همه جانبه بر حسن انجام امور اداری و پشتیبانی منابع و سرمایه انسانی سازمانی و استفاده از تجربیات پیشکسوتان سازمان از طریق مستندسازی این ثروت نهفته در جهت سازمانی دانش محور اشاره کرد.