تاریخ 1399/01/26         ساعت 13:20:28     گروه خبری تبریک و تسلیت

در پی درگذشت برادر گرامی سرکار خانم اعظم رهنما کارشناس اداره ثبت احوال اراک، دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل پیام تسلیتی صادر گردید.

سرکار خانم اعظم رهنما

کارشناس  محترم اداره ثبت احوال اراک

آگاهی از ضایعه وارده بر شما و درگذشت برادر بزرگوارتان، موجب اندوه و تاثر همکاران گردید. ضمن عرض تسلیت و همدردی محضر شریف جنابعالی و خانواده محترم، ازدرگاه خداوند متعال برای عزیز درگذشته غفران و علو مراتب و برای بستگان و بازماندگان داغدار صبر و اجر بسیار مسالت می نمایم.

دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل