تاریخ 1399/04/08         ساعت 11:03:13     گروه خبری تبریک و تسلیت

در پی درگذشت مادر جناب آقای صالحی نیا مدیرکل ثبت احوال استان خراسالن شمالی، پیام تسلیتی از سوی رئیس، معاونین، مشاورین و مدیران کل سازمان ثبت احوال کشور صادر گردید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و همکاریهای بین الملل ، در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای علی زاهدی نیا

مدیر کل محترم ثبت احوال استان خراسان شمالی

آگاهی از ضایعه وارده بر جنابعالی و درگذشت مادر گرامیتان، موجب نهایت اندوه و تاثر همکاران ثبت احوال استان گردید. ضمن عرض تسلیت و همدردی از طرف همه همکاران در اداره کل و ادارات تابعه ثبت احوال استان محضر شریف جنابعالی و خانواده محترم معزی، رجاء واثق دارد همراهی و همگامی ما را در این روزهای سخت پذیرا خواهید بود. از درگاه خداوند متعال برای عزیز درگذشته غفران و علو مراتب و برای بستگان و بازماندگان داغدار صبر و اجر بسیار مسالت می نماییم.

رئیس، معاونین، مشاورین، مدیران کل و سایر همکاران