سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش

نتیجه جستجو برای " نام همسر" صفحه: 1 تعداد نتایج: 4

شناسنامه زوجين در زمان جاري رسمي و دفاتر پس از عقد رسمي نام همسر، تاريخ ازدواج ، شماره ثبت ازدواج وشماره دفتر شدن خطبه عقد الزامي
http://new.sabteahval.ir/upload/modules/contents/asset0/tatbigiranpakestan.pdf

برای بانوان خارجی با همسر ایرانی تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979 قانون مدنی   تغییر مشخصات هویتی تغییر نام تغییر نام خانوادگی
https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=60

خارجی با همسر ایرانی 10031091102... اصلاح سن 10031092101 تغییر نام خانوادگی 10031092102 تغییر نام 10031092103 ثبت تغییر نشانی 10031092104 رسیدگی به درخواست
https://www.sabteahval.ir/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA

به سامانه نام کاربری رمز... عمومی و همکاری های بین الملل درگذشت مادر همسر جناب آقای محمدصدرا آراسته مدیرکل بازنشسته ثبت احوال
http://new.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=14252