قابل توجه متقاضیان محترم کارت هوشمند ملی

تنها سایت و نشانی اینترنتی مجاز برای انجام عملیات پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی ، سایت سازمان ثبت احوال کشور به نشانی https://www.ncr.ir می باشد. خواهشمند است هنگام ثبت نام ، حتما به نشانی نوار آدرس مرورگر و تطبیق نمودن آن با آدرس بالا دقت فرمائید. بدیهی است در صورت ثبت نام از طریق سایر سایتها و نشانی های اینترنتی ، سازمان ثبت احوال مسئولیتی در قبال بروز عواقب احتمالی از جمله عودت وجوه واریزی نخواهد داشت.