مدیریت محتوا

دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1388 مرکز آموزش مازندران

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام دوره

نوع دوره

ساعت

تعداد شرکت کنندگان

نفر ساعت

1

security

آمارو انفورماتیک 

50

17

850

2

هویتی تابعیتی 2

حقوقی و سجلی

20

13

260

3

مقدمات جمعیت شناسی

حقوقی و سجلی

40

17

680

4

آمار کاربردی

حقوقی و سجلی-آمار و انفورماتیک

26

14

364

5

مسائل حقوقی قضایی

حقوقی و سجلی

14

13

182

6

مدیریت اسناد

حقوقی و سجلی

18

22

396

7

روخوانی قرآن کریم

عمومی

28

19

532

8

تربیت قرآنی

عمومی

16

19

304

9

روان خوانی قرآن کریم

عمومی

16

15

240

10

دستیابی به اطلاعات

عمومی

10

17

170

11

خلاصه سازی مکاتبات

اداری مالی

12

17

204

12

هویتی تابعیتی 2

حقوقی و سجلی

20

11

220

13

تشکیلات ساختار سازمانی

اداری مالی

20

12

240

14

حقوق اداری

اداری مالی

18

20

360

15

گزلرش نویسی

عمومی

20

15

300

16

قانون مجازات اسلامی

حقوقی و سجلی

18

17

306

17

اصول و مبانی ارتباطات

عمومی

12

16

192

18

آمار مقدماتی

حقوقی و سجلی-آمار و انفورماتیک

34

26

544

19

طراحی صفحات وب

آمارو انفورماتیک 

60

11

660

جمع

452

311

7004