پروژه ها
پروژه ها

1- اهم اقدامات انجام شده : 

تجهیز زیر ساخت فیبر نوری در تمامی ادارات ساختمان ملکی ( 23 اداره و اداره کل )

ارتفای پهنای باند ادارات تابعه در حد مطلوب

توسعه اتوماسیون اداری در تمامی ادارات

آرشیو الکترونیکی اسناد ولادت و وفات

آرشیو الکترونیکی پرونده های پرسنلی

تهیه نرم افزار های کاربردی تغییر نام و تغییر نام خانوادگی در اداره کل و ادارات

راه اندازی مراکز صدور شناسنامه یکروزه

توسعه دفاتر خدمات سجلی در دفاتر پیشخوان( 40 دفتر شهری و 31 دفتر روستایی )

توسعه دفاتر اخذ کارت هوشمند ملی به 54 دفترپیشخوان و 31 دفتر پستی و 30 اداره

تجهیز و به سازی اتاق سرور و مونیتور نمودن کلیه ارتباطات داده ادارات

تحلیل ، طراحی سامانه اعلام وقایع حیاتی و جمعیتی تحت وب ( ثبت یاران شهر و روستا)

2- پروژه های در دست اقدام سال 1395

توسعه خدمات ثبت احوال در بستر اینترنت و دفاتر پیشخوان

توسعه دفاتر اخذ کارت هوشمند از 115 دفتر با ظرفیت 116000 درخواست در ماه به 130 دفتر با ظرفیت 130000 در ماه

توسعه فرآیند های خدمات به کارمندان در پورتال ( فیش حقوقی ، ...)(G2E)

توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان در پورتال (G2C)

پیاده سازی اعلام وقایع حیاتی و جمعیتی تحت وب در ادارات ( اعلام الکترونیکی ثبت یاران شهر و روستا )

تعویض 160000 شناسنامه نمونه قدیم و صدور شناسنامه مکانیزه

صدور 846 هزار کارت هوشمند ملی در سال جاری