تاریخ 1398/03/07         ساعت 13:03:48     گروه خبری روابط عمومی

علی رجبی مدیرکل ثبت احوال به اتفاق بهرام رضی رئیس اداره حراست و مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ضمن حضور در دفتر مهندس کرمی مدیرکل جدید پست با ایشان دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان مازندران ، در این دیدار علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران انتصاب جناب آقای کرمی را به ایشان تبریک عرض نموده و در خصوص همکاری و تعامل بیشتر بین ثبت احوال و اداره کل پست و همچنین ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به مردم استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت . کرمی در این دیدار از آمادگی اداره کل پست استان مازندران در جهت همکاری با اداره کل ثبت احوال خبر داد.