تاریخ 1398/03/11         ساعت 11:17:16     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل و کارکنان ثبت احوال مازندران امسال نیز همانند سال‌های گذشته،همگام و همنوا با امت ولائی و شهید پرور با حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و آرمان مقاومت به نمایش گذاشتند.

به گزارش روابط‌عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ؛ کارکنان ثبت احوال استان مازندران همیشه در همه صحنه های انقلاب حضور فعال و منسجم داشته و آمادگی خود را جهت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی اعلام نموده و به طبع در این روز که به فرموده رهبر کبیر انقلاب روز قدس نامگذاری شده است در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در راستای فرامین گوهربار بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری در این راهپیمایی عظیم مردمی شرکت فعال داشته اند.