تاریخ 1398/04/19         ساعت 13:22:01     گروه خبری روابط عمومی

علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق مظاهر قنبرپور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ، بهرام رضی رئیس اداره حراست و مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی ضمن حضور در ادارات ثبت احوال رامسر و تنکابن و دیدار حضوری با مردم از نزدیک به مشکلات این عزیزان رسیدگی و دستورات لازم جهت رفع موانع و مشکلات آنان صادر کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ؛ مهندس رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق تنی چند از معاونین و روسای ستادی با حضور در ادارات ثبت احوال غرب استان ( رامسر و تنکابن) ضمن دیدار با روسا و کارکنان این ادارات با مردم به صورت حضوری ملاقات داشته و ضمن رسیدگی به مشکلات دستورات لازم را در خصوص رفع موانع و مشکلات این عزیزان صادر نمودند. لازم به ذکر است در حاشیه ملاقات مردمی مهندس رجبی با تعدادی از پیشکسوتان و کارکنان ای ادارات دیدار نموده و از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفتند .