تاریخ 1398/04/31         ساعت 11:55:39     گروه خبری روابط عمومی

علی رجبی مدیرکل ثبت احوال به اتفاق مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ضمن حضور در اداره کل ارشاد اسلامی مازندران با عباس زارع مدیرکل جدید دیدار نموده و انتصاب ایشان را در این سمت تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان مازندران ، در این دیدار علی رجبی مدیرکل ثبت احوال استان مازندران انتصاب بجا و شایسته عباس زارع مدیرکل جدید ارشاد اسلامی مازندران را به ایشان تبریک عرض نموده و در خصوص همکاری و تعامل بیشتر بین ثبت احوال و اداره کل ارشاد اسلامی بویژه در استفاده از فضای مجازی و ظرفیت رسانه ای استان در ترغیب و تشویق هم استانیهای محترم جهت مراجعه به ایستگاههای اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و تعویض شناسنامه های قدیمی به مکانیزه و همچنین ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به مردم استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت . مهندس زارع در این دیدار از آمادگی اداره کل ارشاد اسلامی استان مازندران در جهت همکاری با اداره کل ثبت احوال خبر داد.