تاریخ 1398/06/30         ساعت 13:49:01     گروه خبری روابط عمومی

در ادامه بازدیدهای دوره ای مهندس رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران از ادارات تابعه ایشان به اتفاق معاونین و کارشناسان ستادی اداره کل ثبت احوال مازندران ضمن حضور در ادارات ثبت احوال گلوگاه ، بهشهر ، نکا و میاندرود عملکرد این ادارات را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ؛ در این بازدیدها که از ادارات ثبت احوال گلوگاه ، بهشهر ، نکا و میاندرود صورت گرفت ، ابتدا علی رجبی مدیر کل ثبت احوال مازندران ضمن حضور در واحدهای مختلف این ادارات از نزدیک با کارکنان دیدار نموده و در جریان عملکرد روسا و کارکنان قرار گرفت ، پس از آن طی جلسه ای با حضور روسای ادارات ثبت احوال گلوگاه ، بهشهر ، نکا و میاندرود و تیم بازرسی ، مشکلات و موارد موجود مورد ارزیابی قرار گرفت .در این جلسه ابتدا روسای این ادارات ، ضمن عرض خیرمقدم گزارشی از عملکرد 5 ماهه سال جاری ادارات خود ارائه نمودند. پس از آن هریک از اعضاء تیم بازرسی موارد موجود در هر حوزه را به تفکیک مطرح نموده و در پایان مهندس رجبی ضمن تقدیر از عملکرد روسا و همکاران شاغل در ادارات ثبت احوال گلوگاه ، بهشهر ، نکا و میاندرود اظهار داشت؛ همه ما باید در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع با تلاش و جدیت گام برداریم و خدماتی شایسته و در شأن مردم فهیم منطقه ارائه نمائیم تا رضایت مندی آنها را در پی داشته باشد.وی افزود الحمدا.. این ادارات در خصوص پوشش ثبت واقعه ولادت در وضعیت خوبی بسر می برند و تلاش و رایزنی های موثری در خصوص بهبود پوشش ثبت واقعه وفات انجام شده است . وی از تلاش های صورت گرفته از سوی این ادارات در صدور کارت هوشمند ملی و همچنین تعامل با ادارات پست و دفاتر پیشخوان ابراز رضایت نمود و خواستار نظارت بیشتر همکاران از دفاتر پیشخوان و پست شد .مهندس رجبی در پایان از جدیت روسا و همکاران این ادارات درصدور شناسنامه بالای 15 سال و اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و رسیدن نرم ها و تعهدات به سازمان تقدیر و تشکر کرد.