تاریخ 1398/06/30         ساعت 14:03:37     گروه خبری روابط عمومی

علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق معاونین ، رئیس اداره حراست و مسئول روابط عمومی و جمعی از کارشناسان در ادارات ثبت احوال سوادکوه ، سوادکوه شمالی ، قائمشهر، سیمرغ و چهاردانگه حضور یافتند و این ادارات را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ، علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق مظاهر قنبرپور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، علیرضا افسری معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ، آرش برهانی کارشناس مسئول امور اسناد هویتی ، بهرام رضی رئیس اداره حراست و مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی جهت بازدید در ادارات ثبت احوال سوادکوه ، سوادکوه شمالی ، قائمشهرو چهاردانگه حضور یافتند . در این بازدیدها ابتدا بخشهای مختلف این ادارات مورد ارزیابی قرار گرفت سپس جلسه مشترکی با روسای این ادارات در اطاق کار آنها تشکیل شد که پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، هریک ازروسا گزارش عملکرد مربوط به اداره خود را نیز ارائه دادند و پس از آن هر یک از معاونین ، اسناد هویتی ، حراست ، اداری مالی ، فناوری اطلاعات و روابط عمومی عملکرد مربوط به حوزه خود را تشریح کردند . در ادامه مهندس رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران طی جلسه ای با حضور روسا و معاونین ادارات ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مطلوب آنان اظهار داشت ؛ نمره و ارزیابی این ادارات نشان از مدیریت مناسب و عملکرد خوب کارکنان دارد و انشاء ا... با تلاش و همت بیشتر تمامی آمارها در ثبت وقایع به 100% برسد، ایشان در ادامه تمامی همکاران را به تلاش بیشتر جهت تکریم و خدمات دهی مناسب به ارباب رجوع دعوت کردند . وی نظم و انضباط همکاران ادارات ثبت احوال را نشانگر انسجام و یکدلی آنها دانست. رجبی درپایان تاکیداتی در خصوص همکاری و تعامل با مسئولین منطقه بویژه ایستگاهای داشت. مدیرکل ثبت احوال مازندران در پایان با جمع بندی مسائلی که توسط معاونین و کارشناسان مطرح گردید دستورات لازم را در خصوص برطرف نمودن موانع و مشکلات این ادارات صادر نمود.