تاریخ 1398/07/01         ساعت 11:17:26     گروه خبری روابط عمومی

در ادامه بازدیدهای دوره ای مهندس رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران از ادارات تابعه ایشان به اتفاق معاونین و کارشناسان ستادی اداره کل ثبت احوال مازندران در ادارات ثبت احوال جویبار ، سیمرغ ، بابلسر و فریدونکنار حضور یافته و عملکرد این ادارات را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ؛ در این بازدیدها که از ادارات ثبت احوال جویبار ، سیمرغ ، بابلسر و فریدونکنار بعمل آمد، علی رجبی مدیر کل ثبت احوال مازندران ضمن حضور در قسمتهای مختلف اداره از نزدیک در جریان عملکرد روسا و کارکنان این ادارات قرار گرفت و پس از آن طی جلسه ای با حضور رئیس و تیم بازرسی مشکلات و موارد موجود مورد برسی قرار گرفت .

در این جلسات ابتدا روسای هر یک از این ادارات ، ضمن عرض خیرمقدم گزارشی از عملکرد 5 ماهه سال 98 این ادارات ارائه نمودند. پس از آن هریک از اعضاء تیم بازدید کننده موارد موجود در هر حوزه را به تفکیک مطرح نمودند .

در پایان مهندس رجبی ضمن تقدیر از عملکرد و زحمات روسا و همکاران شاغل در ادارات ثبت احوال جویبار ، سیمرغ ، بابلسر و فریدونکنار اظهار داشت: همه ما باید در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع با تلاش و جدیت گام برداریم و خدماتی شایسته و در شأن مردم فهیم استان ارائه نمائیم تا رضایت مندی آنها را در پی داشته باشد.

وی افزود الحمدا.. تمامی ادارات ثبت احوال مازندران به ویژه ادارات ثبت احوال جویبار ، سیمرغ ، بابلسر و فریدونکنار در صدور کارت هوشمند ملی و شناسنامه های مکانیزه عملکرد خوبی داشته که جای تشکر و قدردانی فراوان دارد .

ایشان در پایان خواستار همت و جدیت بیشتر در توزیع کارت های هوشمند ملی البته با همکاری ادارات پست و دفاتر پیشخوان شد.