تاریخ 1398/07/20         ساعت 11:50:17     گروه خبری روابط عمومی

دکتر حمید درخشان نیا معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اهداء لوح تقدیر کسب رتبه برتر اداره کل ثبت احوال مازندران در جشنواره شهید رجایی سال 1397 را به مهندس رجبی مدیرکل و کلیه کارکنان پرتلاش ثبت احوال مازندران تبریک گفت.

بسمه تعالی

جناب آقای علی رجبی وندچالی

مدیرکل محترم ثبت احوال مازندران

سلام علیکم؛

سنجش و پویایی نظام اداری برای تحقق اهداف توسعه کشور امری ضروری است که هر ساله با اتکاء به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی به عنوان اجزای نظام اداری صورت میگیرد. نظر به اینکه آن اداره کل در ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاههای اجرایی آن استان در جشنواره شهید رجایی سالجاری حائز رتبه برتر در شاخص های اختصاصی گردیده است ، بدینوسیله از تلاش ارزشمند جنابعالی و سایر کارکنان محترم آن اداره کل در تحقق اهداف مورد نظر تقدیر و تشکر می نمایم . امید است با اتکال به خداوند متعال شاهد بهبود مستمر فرآیندهای انجام امور و توفیق ارائه خدمت بیشتر به مردم عزیزمان در سطح کشور باشیم.

حمید درخشان نیا

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور