تاریخ 1398/10/03         ساعت 22:40:10     گروه خبری روابط عمومی

این مطلب را مهدس رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران در نمایشگاه دستاوردهای الکترونیکی استان مازندران (الکامپ) بیان نمود.
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال مازندران ،  نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، ارتباطات (الکامپ) و دولت الکترونیک در قائمشهر برگزار شد. در این نمایشگاه دستاوردهای دولت الکترونیک در استان مازندران به نمایش گذاشته شده است. ثبت احوال مازندران نیز خدمات نوین و الکترونیک ثبت احوال کشور از جمله آمار وقایع حیاتی ، ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی ، صدور شناسنامه مکانیزه را در معرض دید علاقمندان و هم استانیهای محترم قرارداد.