تاریخ 1398/10/03         ساعت 23:59:15     گروه خبری روابط عمومی

مهندس رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق معاونین و روسای ستادی به مناسبت روز ملی ثبت احوال با حضور در اداره ثبت احوال آمل از نزدیک با کارکنان این اداره دیدار نموده و این روز را به آنها تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران؛ در سومین روز از دیماه 98 و به مناسبت روز ملی ثبت احوال علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق مجید عباس زاده معاون اسناد هویتی و  بهرام رضی رئیس اداره حراست با حضور در اداره ثبت احوال آمل ضمن دیدار با رئیس و کارکنان این اداره ، روز ملی ثبت احوال را به این عزیزان تبریک عرض نمودند و برای آنها آرزوی موفقیت و سربلندی کردند.