تاریخ 1398/06/30         ساعت 13:11:40     گروه خبری روابط عمومی

این مطلب را حسین حسن نژاد معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استانداری مازندران در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال مازندران که با حضور مدیران کل ستادی استانداری و دستگاههای اجرایی استان ، معاونین و روسای ستادی ثبت احوال مازندران (عضو شورای هماهنگی ثبت احوال) ، در دفتر کار معاون سیاسی تشکیل شد بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ؛ جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال مازندران به ریاست معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی استانداری مازندران با حضورتمامی اعضاء تشکیل گردید . پس از ذکر تلاوتی چند از کلام ا... مجید علی رجبی مدیر کل ودبیر شورای هماهنگی ثبت احوال ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع) وتشکر از ریاست واعضای جلسه بیان داشتند ثبت احوال مازندران با ثبت ولادت 8/99 ووفات 7/99 در مهلت قانونی در سال 1397 توانست از ارتقای عملکرد خوبی در وقایع حیاتی برخوردار شده وبه همین جهت 3 سال متوالی در جشنواره شهید رجائی حائز رتبه برتر استانی شده که این امر را مرهون تلاش بی شائبه کارکنان ثبت احوال وتعامل وهمکاری مطلوب دستگاههای مرتبط دانست . مهندس رجبی اعلام کرد سازمان ثبت احوال علاوه بر ثبت 4 واقعه ولادت ، مرگ ، ازدواج وطلاق ، مهاجرت را نیز در دستور کار خویش قرار داده که باید به این امر نیز اهتمام ورزید .در ادامه اعضای جلسه نقطه نظراتی را در خصوص ثبت  به موقع وقایع حیاتی  مطرح نمودند.سپس حسین حسن نژاد معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی استانداری ورئیس جلسه ضمن تشکر از ارائه گزارش آماری سال گذشته و5 ماهه اول سال جاری توسط دبیر جلسه اظهار داشت ؛ ثبت وقایع به عهده ثبت احوال بوده لیکن جهت برنامه ریزی گوناگون در بخش های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی می باید وضعیت وقایع موصوف در مقطع زمانی خاصی مورد تحلیل وبررسی قرار وراهکارهای مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد ووظایف دستگاههای مختلف در این خصوص احصاء ومشخص شودتا باتعامل وهمکاری دستگاهها بتوان وقایع چهارگانه را در مهلت تعیین شده به ثبت رساند.

سپس با جمع بندی مطالب مطروحه توسط اعضاء جلسه موارد ذیل مصوب گردید:

1-مقرر گردید مطابق روال جاری ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران وشهرستان بابل با صدور دستور به واحد های در مانی وبیمارستانها در اعلام ولادت ووفات با ثبت احوال محل تعامل وهمکاری لازم را داشته ووقایع را از طریق شبکه اعلام ثبت احوال اعلام نمایند.

2-مقرر گردیدطی هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی مازندران وبابل ، آموزش کارکنان بیمارستان در خصوص چگونگی کار با سامانه ثبت وقایع حیاتی ثبت احوال انجام پذیرد.

3-مقررگردیددر خصوص اعلام علت های فوت از سوی پزشکی قانونی وبیمارستانها جلسه ای مشترک فیمابین ثبت احوال استان ودو ارگان فوق تشکیل گردد.

4-مقررگردید طی نامه از سوی دانشگاه علوم پزشکی  ، پزشکان از صدور گواهی فوت در برگه های معمولی وهمچنین با حروف لاتین خودداری نمایند.

5-مقررگردیدبه منظور جلوگیری از هر گونه تخلف وفرزند فروشی در استان وصدور گواهی ولادت خلاف واقع جهت آندسته از خانواده هائی که صاحب فرزند نمی شوند ، هنگام صدور گواهی ولادت در مراکز درمانی دقیقاً مدارک ارائه شده با شخص زائو مطابقت واحراز هویت گردد.

6-به جهت وجود تعداد زیادی از اتباع افغانستان در استان ومراجعه آنان به دادگستری واخذ احکام اثبات نسب والزام به صدور شناسنامه بدون رعایت تشریفات قانونی کسب تابعیت ، مقرر گردید دادگستری استان از ورود به موضوع تابعیت خودداری نماید.