اولویت های پژوهشی سال 1398

 

فراخوان طرح های پژوهشی اداره کل ثبت احوال مازندران در سال 1398

به موجب این فراخوان از اساتید ،محققین وپژوهشگران گرامی دعوت می شود تا با عنایت به محورهای ذیل  طرح های پژوهشی خود را جهت طرح وبررسی در کمیته پژوهش  اداره کل ثبت احوال مازندران حداکثر تا پایان آبان سال 1398 به آدرس  ایمیل  mazandaran@sabteahval.ir  ارسال نمایند .در صورت داشتن سوال و یا ابهام با شماره تلفن 33117105 داخلی 205 تماس حاصل فرمائید.