هموطن گرامی شما می توانید در این سامانه  آمار وقــایع حیـــاتی ســـالانه  استان را  ملاحظه نمایید