معرفی اداره کل

ثبت احوال در مازندران

اداره کل ثبت احوال مازندران درسال  1305  در مرکز استان مازندران،شهرستان ساری  تاسیس  و با 5 اداره  ثبت احوال ساری ، بابل ، قائمشهر ، آمل ، تنکابن شروع به کار نمود.اولین شناسنامه در استان به نام آقا سید فرزانه در تاریخ 1305/11/04در اداره ثبت احوال تنکابن صادر شده است.هم اکنون این استان دارای 29 اداره  ثبت احوال مکانیزه و 13نمایندگی فعال می باشد که با سیستمهای مبتی بر وب در شبکه اینترانت کشوری بصورت online با استفاده از خطوط انتقال دیتا به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور متصل  می باشد و کلیه خدمات به ایرانیان را در سطح ملی  انجام می دهند. لازم به ذکر است در راستای توسعه دولت الکترونیکی ، بخشی از خدمات به دفاتر پیشخوان واگذار شده است  و بخشی از خدمات در محیط اینترنت برای شهروندان بصورت محیط تعاملی قابل بهره برداری می باشند.