تاریخ 1400/07/15         ساعت 21:40:20     گروه خبری روابط عمومی

مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال استان مازندران به اتفاق علیرضا افسری معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی بصورت سرزده در اداره ثبت احوال بابل حضور یافته و ضمن دیدار با رئیس و کارکنان روند ارائه خدمات در این اداره را مورد ارزیابی قرار داد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان مازندران ؛ مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال استان مازندران در بازدید سرزده از اداره ثبت احوال بابل اظهار داشت ؛ هدف از این بازدید ها افزایش روحیه و همدلی بین کارکنان است تا بتوانیم در رصد موانع و مشکلات در بهبود خدمات دهی به مردم گام برداریم .

وی افزود ؛ در این بازدید ها  از نزدیک وضعیت عملکرد ادارات و نحوه خدمات رسانی به مردم مورد ارزیابی قرار می گیرد.وی ضمن سرکشی و بازدید از واحدهای مختلف این اداره در جریان نحوه عملکرد رئیس و کارکنان در زمینه انضباط اداری، برخورد با مراجعین ، میزان رضایتمندی و نحوه ارائه خدمات قرار گرفت.