پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی

به نام خدا

کلیه افراد بالای 15 سال فاقد کارت هوشمند ملی  می توانند با مراجعه به سایت https://www.ncr.ir    نسبت به پیش ثبت نام دریافت کارت هوشمند ملی اقدام نمایند.