عنوان : مصاحبه(4) مدیرکل ثبت احوال استان مازندران          
توضیحات : مصاحبه(4) آقای ملکی مدیرکل ثبت احوال استان با صداوسیمای مازندران
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 1:0
عنوان : مصاحبه(3) مدیرکل ثبت احوال استان مازندران          
توضیحات : مصاحبه(3) آقای ملکی مدیرکل ثبت احوال استان با صداوسیمای مازندران
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 1:0
عنوان : مصاحبه(2) مدیرکل ثبت احوال استان مازندران          
توضیحات : مصاحبه(2) آقای ملکی مدیرکل ثبت احوال استان با صداوسیمای مازندران
حجم فایل : 0/35 مگابایت زمان : 1:0
عنوان : مصاحبه(1) مدیرکل ثبت احوال مازندران          
توضیحات : مصاحبه(1) آقای ملکی مدیرکل ثبت احوال استان با صداوسیمای مازندران
حجم فایل : 0/65 مگابایت زمان : 1:0
عنوان : سخنرانی-جلسه هم اندیشی دفاتر پیشخوان          
توضیحات : بخشی از سخنرانی سرکار خانم ناصری مدیر کل دفاتر پیشخوان در جلسه هم اندیشی دفاتر
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 4:0
عنوان : سخنرانی - ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)          
توضیحات : سخنرانی دکتر گلدوست در ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در محرم سال 1392
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 4:0
عنوان : سرود ملی ثبت احوال          
توضیحات : -
حجم فایل : 1/83 مگابایت زمان : 4:0
Page 1 of 1
تاریخ نشر از :
تا :