هموطن گرامی شما می توانید در این سامانه  آمار وقــایع حیـــاتی ســـالانه و ماهانه  استان را  ملاحظه نمایید         
 
  ســـال 1394  ولادت
  وفات
  ازدواج
  طلاق
   ســـال 1393   
  ولادت  وفات   ازدواج   طلاق 
    ســـال 1392
 ولادت وفات ازدواج طلاق

  ســـال 1391    

ولادت

وفات

ازدواج

طلاق

  ســـال 1390    

ولادت

وفات

ازدواج

طلاق