چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/06/13         ساعت 08:25:39     گروه خبری گروه خبری - خبر

پیام تبریک ، تقدیر پیشخوانهای شهرستان بابل درپی کسب رتبه نخست در اولین ارزیابی میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی استان مازندران