دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
رئیس اداره
 
    نام و نام خانوادگی : مرتضی غلامی  
    مدرک تحصیلی : لیسانس فقه و حقوق  
    سابقه خدمت : 23 سال
      تلفن تماس: 2229830 -  011
      دورنما : 2229830-011