تاریخ 1398/07/13         ساعت 07:18:41     گروه خبری گروه خبری - خبر

جلسه هم اندیشی در راستای نهضت کارت هوشمند ملی در حضور مدیرکل محترم ثبت احوال مازندران وفرماندار محترم ویژه شهرستان بابل در تاریخ ششم مهرماه 1398 در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید.