دوشنبه 31 شهریور 1399   
 
تاریخ 1399/02/22         ساعت 11:31:16     گروه خبری گروه خبری - خبر

جناب آقای مهندس علیرضا افسری سرپرست اداره کل ثبت احوال استان مازندران به اتفاق مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی با حضور در اداره ثبت احوال بابل ضمن دیدار با کارکنان و رئیس اداره، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به مراجعین و همچنین رعایت موارد ایمنی در مبارزه با بیماری منحوس کرونا قرار گرفتند.

 جناب آقای مهندس  علیرضا افسری سرپرست ثبت احوال مازندران ضمن حضور در واحدهای مختلف اداره با کارکنان دیدار نموده از نزدیک در جریان عملکرد رئیس و کارکنان در ارائه خدمات به مراجعین و همچنین مقابله و پیشگیری از ویروس منحوس کرونا قرار گرفت ، پس از آن طی جلسه ای با حضور جناب آقای غلامی مدیر محترم  اداره، ضمن تقدیر از عملکرد همکاران اظهار داشت؛ همه ما باید در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع با تلاش و جدیت گام برداریم و خدماتی شایسته و در شأن مردم فهیم منطقه ارائه نمائیم تا رضایت مندی آنها را در پی داشته باشد. وی افزود الحمدا.. این ادارات در خصوص پوشش ثبت واقعه ولادت  در وضعیت خوبی بسر می برند و تلاش و رایزنی های موثری بویژه در پوشش ثبت واقعه وفات انجام شده است . مهندس افسری در پایان از تلاش های صورت گرفته و نیز جدیت اداراه در رعایت و پیشگیری از انتقال ویروس منحوس کرونا تقدیر و تشکر کرد.