تاریخ 1399/04/16         ساعت 08:37:14     گروه خبری گروه خبری - خبر

در راستای اجرای حقوق شهروندی و پاسخگوئی مدیران دستگاههای اجرائی استان به مطالبات مردم از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سامد) به منظور پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا مدیر کل محترم ثبت احوال مازندران روز یکشنبه مورخ 1399/04/22 از ساعت 8 صبح لغایت 9:30 در ساختمان سامد حضور و به سوالات ومشکلات هم استانی های عزیزپاسخ خواهند داد.