دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/08/28         ساعت 10:23:04     گروه خبری گروه خبری - خبر

مراسم تودیع از سرکار خانم سیده خدیجه حسینی
 

                                                                                                                                                        باسمه تعالی

 خواهر گرامی سرکارخانم سیده خدیجه حسینی

همکار محترم   ثبت احوال بابل

          خاطره سالها خدمت صادقانه شما گنجینه ارزشمند و توشه پر بهائی برای ما بود تا با روحیه مضاعف و باشیفتگی در راه ارائه خدمات به بندگان خدا دریغ ننمائیم.پاسخ به همه رازهای زندگی ،در ارائه خدمت به بندگان خدا نهفته و رمز ماندگاری با عبودیت عاشقانه و خدمت خالصانه به مخلوق میسر میگردد.

 خوشا بحال شما که با عشق به معشوق حقیقی و باخدمت به مخلوق پس از چند سال تلاش وکوشش وخدمت صادقانه و عالمانه رحل اقامت میفرمائید.ضمن ارج نهادن به خدمات شایسته جنابعالی ،بمصداق آیه  من لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق از خداوندمتعال سعادت ،بهروزی و موفقیت شماهمراه با عاقبت بخیری را مسئلت می نمایم.

                                                                                                                                                                                        من الله التوفیق

                                                                                                                                                                                           مرتضی غلامی

                                                                                                                                                                                مدیر ثبت احوال بابل