دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/10/03         ساعت 09:53:03     گروه خبری گروه خبری - خبر

سوم دیماه صدودومین سالروز تاسیس سازمان ثبت احوال کشور رابه کلیه کارکنان این سازمان که پاسداران مرزهای هویتی و تابعیتی کشور عزیزمان ایران هستند صمیمانه تبریک عرض مینمایم .

 سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال و آغاز هفته ثبت احوال گرامی باد