شنبه 29 خرداد 1400   
 

  

آدرس اداره:  بابلسر-خیابان امام خمینی(ره)-کوچه شهید محمد زاده

تلفن: 01135250625    و 01135233001

فکس: 01135251001

آدرس پست الکترونیک:   mzd_babols@Sabteahval.ir