شنبه 29 خرداد 1400   
 
دفاتر ازدواج و طلاق

normal'> 

دفتر خانه

نام و نام خانوادگی سردفتر

آدرس

15-ازدواج

سیدمحمد شادمهر

بابلسر-خ پاسداران-پاساژ قائم

91-ازدواج

حاج رجب مرادی

بابلسر-خ شهید بهشتی-پاساژمحمدی

122-ازدواج

محمدعلی غلامی

کله بست-جنب مسجد پیرمحله

187-ازدواج

حاج اصغر موسی زاده

کله بست- بعد از پل- کوچه هادی 3

216-ازدواج

بهرام حیدری فرد

بابلسر-میربازار-اسی کلا

18-ازدواج

قوام الدین درزیان

بابلسر-بازارسر-روبروی سژاه

91-طلاق

رجب مرادی

بابلسر-خ ش بهشتی-پاساژ محمدی

32-طلاق

سیدمحمد شادمهر

بابلسر-خ پاسداران-پاساژ قائم