شنبه 29 شهریور 1399   
 
دفاتر ازدواج و طلاق
 

دفتر خانه

نام و نام خانوادگی سردفتر

تلفن

آدرس

15-ازدواج

سیدمحمد شادمهر

5254600-0112

بابلسر-خ پاسداران-پاساژ قائم

91-ازدواج

حاج رجب مرادی

5252454-0112

بابلسر-خ شهید بهشتی-پاساژمحمدی

122-ازدواج

محمدعلی غلامی

5572266-0112

کله بست-جنب مسجد پیرمحله

187-ازدواج

حاج اصغر موسی زاده

5573981-0112

کله بست- بعد از پل- کوچه هادی 3

216-ازدواج

بهرام حیدری فرد

3282043-0111

بابلسر-میربازار-اسی کلا

24-ازدواج

علی اکبر جهانی

5355511-0112

بهنمیر-خ امام-جنب بانک صادرات

18-ازدواج

قوام الدین درزیان

5352211-0112

بهنمیر-بازارسر-روبروی سپاه

10-طلاق

رجب مرادی

5252454-0112

بابلسر-خ شهید بهشتی-پاساژمحمدی

32-طلاق

سیدمحمد شادمهر

5254600-0112

بابلسر-خ پاسداران-پاساژ قائم

140-طلاق

علی اکبر جهانی

5355511-0112

بهنمیر-خ امام-جنب بانک صادرات