پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
تاریخ 1397/10/05         ساعت 11:59:38     گروه خبری گروه خبری بابلسر

یکصدمین سالگرد ثبت احوال کشور با حضور فرماندار محترم و بخشداران در ثبت احوال بابلسر