پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
تاریخ 1397/11/13         ساعت 11:21:29     گروه خبری گروه خبری بابلسر

دومین جلسه شورای وقایع حیاتی سال97 با حضور مدیرکل محترم ثبت احوال مازندران در دفتر آقای حسن زاده، فرماندار محترم شهرستان بابلسربرگزار گردید