پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
تاریخ 1398/03/02         ساعت 08:18:29     گروه خبری گروه خبری بابلسر

این جلسه به ریاست فرماندار محترم جناب آقای حسن زاده و دبیری اداره ثبت احوال شهرستان بابلسر و باحضور سایر دستگاههای اجرایی منجمله (مرکز بهداشت، بهزیستی، ارشاد، سازمان تبلیغات و بخشداران محترم سه گانه) در اتاق کار آقای فرماندار با هدف راهکارهای پویایی و نشاط آور اجتماعی در تاریخ ئ30/2/98 برگزار گردید.