پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
تاریخ 1398/03/02         ساعت 08:26:14     گروه خبری گروه خبری بابلسر

این جلسه که به ریاست اداره ثبت احوال جناب آقای هاشمی و اداره پست و دفاتر پیشخوان در اتاق کار رئیس ثبت احوال باهدف تسریع در انجام کار کارت ملی هوشمند در تاریخ 31/2/98 تشکلیل گردید.