دوشنبه 5 آبان 1399   
 
تاریخ 1399/02/22         ساعت 09:00     گروه خبری گروه خبری بابلسر

جناب آقای افسری سرپرست محترم اداره کل ثبت احوال مازندران باتقاق هیت همراه از اداره ثبت احوال بابلسر بازدید و از روند کارها وهمچنین موانع و مشکلاتی که در اداره وجوددارد را مورد بررسی قرارداده و از همکارانی که در اوضاع کرونایی در اداره مشغول خدمت به مردم بودند تقدیر نمودند