شنبه 1 آبان 1400   
 
آدرس اداره
 

 آدرس : بهشهر / بلوار شهید هاشمی نژاد – چهارراه گرگان کوچه حسینیه بادکوبه ای کد پستی : 13889- 48519 

 آدرس ایمیل اداره  MZD_BHSH@SABTEAHVAL.IR                                                                        شماره تلفن اداره :  01134533405

 شماره فکس : 01134527140