شنبه 1 آبان 1400   
 
تاریخچه بهشهر
تاریخچه:
 

موقعیت جغرافیایی:

شهرستان بهشهر از شمال به دریای مازندران(خلیج میان کاله)،از غرب به شهرستان نکا،از جنوب به استان سمنان (شهرستان دامغان)،واز مشرق به شهرستان گلوگاه همجواراست.

جمعیت:

طبق سرشماری سال 1385  و رشد طبیعی جمعیت این شهرستان حدود 161هزار نفر هم اکنون دارای جمعیت  بوده که حدود 56 درصد در شهرها و بقیه در روستاها زندگی می کنند.پراکندگی جمعیت در شهرستان بهشهر،به نسبت حاصلخیزی خاک و وجود مراکز صنعتی است،به طوری که در ارتفاعات جنوبی و سواحل شمالی به علت پیشروی آبهای شور،جمعیت کمتری سکونت دارند.

تقسیمات کشوری:

طبق آخرین تقسیمات سیاسی،این شهرستان به 2 بخش مرکزی و یانه سر، و 5 دهستان تقسیم شده است.بهشهر از شهرهای پر جمعیت این شهرستان است.

جاذبه های جهانگردی:

.از آثار باستانی این شهرستان،می توان کاخ صفی آباد،باغ و عمارت چهلستون(کاخ شهرداری فعلی و قصر سلطنتی شاه عباس)،سر چشمه عمارت(در حال ویرانی) استخر یا دریاچه عباس آباد و غارهای متعدد را نام برد.
 
سابقه تاسیس اداره:
اداره ثبت احوال بهشهر در سال 1337 از ثبت احوال ساری منتزع شده است و اولین سند سجلی مربوط به این اداره در تاریخ 20/7/1306 به نام آقای حسن رنجبر که شغل خود را تجارت اعلام داشته تنظیم شده است .