سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/01/05         ساعت 11:25:00     گروه خبری روابط عمومی

مراسم تجلیل و خداحافظی با همکار محترم آقای مسلم عموزاده
تصویر  روز پنجشنبه 28/12/1399 با پایان خدمت 30 سال فعالیت وایثار و خدمت صادقانه یکی از پرسنل مخلص این اداره آقای مسلم عموزاده  بود. آقای عموزاده یکی از پرسنل محبوب و فعال اداره ثبت احوال بهشهر به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند و به همین مناسبت در پایان روز اداری سال 1399 از وی توسط ریاست و همکاران تجلیل بعمل آمد.