یکشنبه 14 آذر 1400   
 
تاریخ 1400/07/11         ساعت 13:15:27     گروه خبری روابط عمومی

تصویر  روز پنجشنبه 8/7/1400 جناب آقای مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران به صورت سرزده از اداره ثبت احوال بهشهر بازدید بعمل آوردند.مدیرکل محترم باحضور در واحدهای مختلف اداره از نحوه ارائه خدمت به همشهریان مطلع و توصیه های لازم را درخصوص حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع به همکاران نمودند.و در پایان طی نشستی با رئیس اداره نحوه عملکرد همکاران را خوب و مطلوب اعلام نمودند و ازکلیه پرسنل اداره تشکر کردند.