شنبه 29 خرداد 1400   
 
مدیریت محتوا
 تاریخچه:

بخش بندپی شرقی ازتوابع شهرستان بابل می‌باشد. این بخش در جنوب شهرستان بابل واقع شده و از طرف شمال به بخش گتاب ، از طرف جنوب به کوهستان البرز و استان تهران ، از طرف شرق به بخش بابل کنار  و از طرف غرب به بخش بندپی غربی بابل محدود می‌گردد .

بخش بندپی شرقی دارای یک نقطـه ی شهـری به نام گلوگاه می باشد که درسال1385 دارای 2519 نفرجمعیت بوده است . با احتساب جمعیت دو دهستان و نقطه ی شهری این بخش دارای 33394 نفرسکنه در8250 خانوار بوده است.
اماکن مذهبی این بخش شامل امام زاده عباس(ع)،امام زاده ابوالحسن(ع) گنج کلا،شاهزاده رضا(ع)، امام زاده عبدالله(ع) وحاجی شیخ موسی ،سیدنظام الدین(ع) ،امام زاده جعفرسماکوش(ع)،امام زاده محمد(ع)خواجه کلا وامام زاده حسن(ع)و ...  می باشد.
 
سابقه تاسیس اداره :
 
این اداره در سال 1383 تاسیس و اولین سند سجلی در این اداره در تاریخ 18/11/1383 به نام خانم مهدیه گرگانی فیروزجائی با تاریخ تولد 1383 تنظیم گردید.