شنبه 29 خرداد 1400   
 
مدیریت محتوا

دفاتر ازدواج

 

دفتر ازدواج شماره 16

  سردفتر:حاجی زاهد پاشا     آدرس:بابل –بندپی شرقی –روستای سید نظام الدین   تلفن:2722280

 

2-دفتر ازدواج شماره 36

       سردفتر :حاجی صالحی     آدرس: بابل-بندپی شرقی-روستای احمد کلا       تلفن:2752371

 

3-دفتر ازدواج 106

  سردفتر:آقای سلطانزاده بالی   آدرس : بابل بندپی شرقی –شهر گلوگاه  تلفن:2725411  همراه 09113131856

 

 دفتر طلاق  
 

1-      دفتر طلاق شماره 25

سر دفتر : حاجی زاهد پاشا      آدرس:   بابل –بندپی شرقی –روستای سید نظام الدین   تلفن:2722280