شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخچه

بخش چمستان یکی از بخش‌های شهرستان نور در استان مازندران است که شهرچمستان نیز درآن قراردارد،این منطقه با چشم اندازبسیارزیبادرحاشیه جنگلهای انبوه هیرکانی،درفاصله 15 کیلومتری نور باجاده آسفالته و25 کیلومتری آمل به جاده آسفالته و140 کیلومتری ساری مرکز استان وحدود 200کیلومتری باتهران واقع گردیده است.حدود چهارگانه آن عبارتند:ازشمال وغرب به شهرستان نور،ازجنوب به بخش بلده وکوهپایه های البرزمرکزی وازشرق به شهرستان آمل محدود می شود.مساحت آن حدود 1547کیلومترمربع دارای 96 پاچه آبادی وجلگه های هموار که از جنوب به کوهستان البرز میانی منتهی می شود شکل گرفته است.

تقسیمات سیاسی:
 
 بخش چمستان     دهستان لاویج     دهستان میانرود ودهستان ناتلرستاق

جمعیت:

بر اساس  سرشماری  سال 85 و رشد طبیعی جمعیت، بخش چمستان هم اکنون دارای 42135نفر جمعیت می باشد .
 
سابقه تاسیس اداره :
 
این اداره در سال 1370 از اداره ثبت احوال نور منتزع و اولین سند سجلی در این اداره در تاریخ 12/8/1308
به نام آقای حسین سلمانی انادهی که شغل خود را فلاحت اعلام داشته با تاریخ تولد 1268 تنظیم شده است .