شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1399/11/13         ساعت 08:27     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال چمستان

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی بخش چمستان در مورخ 1399/11/9 در محل بخشداری چمستان با حضور بخشدار محترم چمستان ، ریاست محترم اداره ثبت احوال نور ، ریاست محترم اداره آموزش و پرورش چمستان ، شهردار محترم و رئیس شورای شهر چمستان ، فرماندهی محترم نیروی انتظامی چمستان، ریاست محترم اداره پست ، ریاست محترم اورژانس اجتماعی شهرستان نور و دبیر محترم دهیاری های بخش چمستان برگزار گردید. در این جلسه آقای علی جعفریان ، ریاست محترم اداره ثبت احوال چمستان ، با تشریح مهم ترین فعالیت های در حال اجرای سازمان ثبت احوال کشور به بیان اهمیت و ضرورت ثبت وقایع حیاتی پرداختند و در ادامه گزارشی از عملکرد اداره ثبت احوال چمستان در ده ماهه سال 1399 را ارائه نموده و به مقایسه آن با مدت مشابه در سال قبل پرداختند. در ادامه جلسه نیز ، جناب آقای مهندس هزارجریبی ، بخشدار محترم چمستان ، ضمن تقدیر و تشکر از ریاست و کارکنان اداره ثبت احوال چمستان ، با بیان اهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی از ادارات و نهادهای مستقر در بخش چمستان خواستند تا نهایت همکاری با اداره ثبت احوال چمستان را معمول دارند. در پایان جلسه ، هر یک از حاضران در جلسه مطالبی مرتبط به اداره خود و چگونگی همکاری فی مابین با اداره ثبت احوال را بیان نمودند و جلسه به تصویب 7 مصوبه در خصوص چگونگی همکاری ادارت با اداره ثبت احوال چمستان در ثبت به موقع وقایع حیاتی به پایان رسید.
تصویر