شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/04/27         ساعت 20:49     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال چمستان

در تاریخ 1400/4/19 جناب آقای مجتبی فاطمی ، مدیریت محترم ثبت احوال مازندران به همراه جناب آقای رضی ریاست محترم اداره حراست ثبت احوال مازندران و جناب آقای جعفریان ریاست محترم اداره ثبت احوال چمستان با حضور در دادگستری چمستان با جناب آقای اصغری ، ریاست محترم دادگستری چمستان دیدار و گفتگو نمودند . در این دیدار مدیر کل ثبت احوال مازندران ضمن اشاره به اهمیت اتقان اسناد هویتی ، گزارش از فعالیت اداره ثبت احوال در خصوص آرشیو اسناد سجلی ، صدور شناسنامه مکانیزه و صدور کارت هوشمند ملی مطالبی را بیان نمودند و در ادامه ضمن اشاره به اهمیت حفظ و اعتبار اسناد سجلی در خصوص صدور احکام مرتبط به اداره ثبت احوال از جمله تغییر سن ، تغییر نام ، درج سیادت مواردی را مطرح و به طور مفصل در خصوص چگونگی صدور احکام مرتبط با سرپرستی اطفال بدون سرپرست با ریاست دادگشتری چمستان به بحث ، گفتگو و تبادل نظر پرداختند. لازم به ذکر است که مدیریت محترم اداره کل ثبت احوال مازندران بعد از پایان جلسه با ریاست محترم دادگستری چمستان ، ضمن حضور در اداره ثبت احوال چمستان با ریاست و کارکنان این اداره نیز دیدار و گفتگو نمودند
تصویر