شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/07/28         ساعت 10:28     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال چمستان

در ساعت 11 صبح تاریخ 1400/7/27 جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع اداره ثبت احوال چمستان با حضور بخشدار محترم چمستان ، ریاست اداره ثبت احوال چمستان ، ریابست اداره ثبت احوال نور ، شهردار محترم چمستان ریاست محترم اداره اموزش و پرورش ، ریاست محترم فرماندهی محترم انتظامی چمستان ، کارشناس اداره بهزیستی و نماینده دهیاران چمستان در محل بخشداری چمستان برگزرا گردید. در ابتدای جلسه ، جناب آقای مهندس عبدی ، بخشدار محترم چمستان ضمن بر شمردن اهمیت و ضرورت ثبت به موقع وقایع حیاتی ، تولد آمارهای جمعیتی را ابزار مهمی در برنمه ریزی های خرد و کلان کشور دانست و تلاش همهی دستگاهای بخش را در جهت همکاری با اداره ثبت احوال چمستان را خواستار شد. در ادامه جمسله آقای علیزاده ریاست محترم اداره ثبت احوال نور گزارش مختصری از آمار ثبت وقایع چهارگانه شهرستان نور در شیش ماهه اول سال 1400 و همینطور آماری از وقایع ثبت شده شهرستان در سالهای 13399 و 1398 ارائه نمودند. در ادامه جلسه ی ثبت قایع چمستان آقای علی جعفریان ریاست محترم اداره ثبت احوال چمستاان ، گزارش مختصری از فعالیتهای جاری سازمکان ثبت احوال کشور را بیان و ضمن بر شمردن اهمیت و ضرورت ثبت به موقع وقایع حیاتنی گزارش کاملی از عملکرد اداره ثبت احوال چمستان را بیان و آمار جامع و کاملی در خصوص ثبت وقایع چهار گانه اداره ثبت احوال چمستان در 6 ماهه اول سال 1400 زا ارائه نمودند و در پایان راهکارها و چگونگی تعامل دستگاههای بخش چمستان با اداره ثبت احوال را بیان نمودند در پایان جلسه هر یک از حاضران در جلسه مطالبی در خصصوص چگونکی همکاری دستگاه تحت نظارات خود با اداره ثبت احوال چمستان را بیان نمودند و در پایان جلسه با تصویب چند مصوبه در ساعت 12:20 دقیقه به پایان رسید
تصویر